MGK

Kære MGK’ere


Endnu engang er vi ved at nærme os det årlige, sagnomspundne MGK-Syd træf i Esbjerg!


Med både en masse festlig fest, inspirerende workshops, koncerter og jam skal vi spilles og rystes sammen og lære hinanden at kende på tværs af amterne.


Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg danner de fysiske rammer for hele træffet, og den selv samme institution leverer de yderst kompetente instruktører til træffets workshops.


På denne side vil I løbende kunne finde de nyeste informationer om træffet; programmet herunder samt information om lokaler, noder, koncerter, gear osv. i linksene øverst på siden.


FREDAG d. 26. oktober 2018


14:30 Aflæsning af grej på SDMK

15:30 Opstart på Boldesager v. Annelise Fuglsbjerg og Charlotte Witten Hansen

17:30 Klassiske visitkort på SDMK

18:30 Koncert med Esbjerg Ensemble på SDMK

19:10 Fællesspisning i Café Ørsted på SDMK

20:00 Klassisk visitkort fra SDMK i salen

20:15 E-mol visitkort i cafeén

20:30 Rytmiske/Folkemusik visitkort

00:00 Overnatning på Boldesager


LØRDAG d. 27. oktober 2018


08:30 Morgenmad

09:30 Opstilling til workshops

09:45 Klassiske/Folkemusik workshops

10:00 Rytmiske/E-mol workshops

11:45 Klassiske/Folkemusik frokost

12:00 Rytmiske/E-mol frokost

12:15 Klassiske/Folkemusik workshops

12:30 Rytmiske/E-mol workshops

14:00 Koncert med klassiske workshopindslag

15:15 Rytmisk lærerkoncert

16:00 Pause

18:00 Overraskelse

19:15 Festmiddag

20:15 Det Klassisk Kollektiv i salen

20:30 Workshopindslag i Café Ørsted

22:00 Jam og hygge i Café Ørsted

01:00 Overnatning på Boldesager Skole


SØNDAG d. 28. oktober 2018


09:00 Morgenmad og fælles oprydning på SDMKBetaling per deltager er i alt 250kr. som skal indbetales senest torsdag d. 11. oktober 2018.


I får en opkrævning via E-boks.

Skulle nogleaf jer være i tvivl om adgang hertil, kan I blive oplyst via nedenstående links:

 

Sådan melder du dig til E-boks: KLIK


Nem-ID – log på første gang: KLIK


 

Når I ankommer til Esbjerg, får alle udleveret et "fysisk" program for weekenden.


I kan se programmet HER